امروز : دوشنبه, 27 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

198-  درمان قطعی با گیاهان دارویی

من پس از سی سال تحقیق متوجه شدم و ایمان آوردم  که با گیاهان دارویی  میتوان تمام بیماری های بشر را به راحتی درمان نمود  ولی در این راه  هنوز مشکلاتی وجود دارد  و اگر  دشمنان این سرزمین پس از هر فتح و فتوحی  کتابها و دانشمندان را از بین نمی بردند امروز  بشر دیگر هیچ بیماری نداشت  .

دوستی میگفت من به جمله بالا  کاملا "  ایمان دارم  چون در زمانهای قدیم اگر که فرماندهان  با یکصدهزار نفر  لشگر کشی میکردند اگر مطمئن  نبودند که میتوانند  بیماری آنها را درمان کنند هرگز  آنهمه   لشگر  را  از این کشور به آن  کشور با خود نمی بردند .

و دنیای علم هنوز بدنبال  تحقیق است  .

 

free site stat