امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

196-   درمان سنگ کلیه و سنگ مثانه  با خوشمزه ترین داروی گیاهی  در یک جلسه

 این کشف جدید  هدیه دیگری از الطاف الهیست که میتواند انواع سنگ های کوچک و متوسط را  در یک جلسه  درمان کند  البته  چون این دارو  قابل پک سازی    و بسته بندی نمیباشد  و باید  اول آن را تهیه و سپس آن را فوری مصرف نمود چون قابلیت نگهداری برای آن وجود ندارد و  ظرف چهل و هشت ساعت  اثر  خود را از دست میدهد  . به همین دلیل باید بیماران با هماهنگی قبلی   این دارو را  مصرف کنند .

جهت هماهنگی برای آماده سازی  دارو  میتوانید  با شماره تلفن  09352353988

 

free site stat