امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

194 - اگر میخواهید شب نخوابید

   اگر میخواهید  شب نخوابید از قهوه استفاده نکنید  بلکه  میتوانید  یک یا دو عدد سیب سفید میل کنید.

 

free site stat