امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

185-  چگونه التهاب دندانهای  کودک را کم کنیم  

اگر نوزاد شما دندان هایش دیر در آمده  و یا بی تابی میکند شما میتوانید تکه ای پیاز پوست کنده شده را روی لثه های او بمالید  تا هم التهابش کم شود و هم دیگر گریه نمیکند  همه فکر میکنند  پیاز دهان او را میسوزاند  در صورتیکه التهاب دندان آن طفل کاهش پیدا میکند و دیگر گریه نمیکند امتحان کنید و دعا    

البته جدیدا" در داروخانه ها ژله ای وجود دارد که با مالیدن  روی محل لثه التهاب آن  کاهش چشمگیری میکند      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free site stat