امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

166-  خطر بزرگ ریختن داروهای شیمیایی در فاضلاب ها

     جدیدا" دانشمندان زیست شناس و تصفیه کنندگان فاضلاب ها متوجه شده اند که  آبهای تصفیه شده ای که جهت مصارف عمومی وارد   چرخه مصرف میگردد  اشکالاتی دارد که تا کنون به آن توجه نمیکردند یا تا این حد خودش را نشان نمیداده است   و آن مقدار زیاد  انواع آنتی بیوتیک ها و انواع داروهای شیمیایی موجود در آب های تصفیه شده است  که خطرات جدی را برای  سلامتی  ما بوجود میآورد .

        نکات مهم :

    1- به هیچ عنوان دارو های شیمیای بدون مصرف یا ضایعاتی خود را در فاضلاب ها نریزید .

    2- در دفع زباله های دارویی دقت بیش تری داشته باشید تا وارد چرخه زباله های تر نگردد .

    3- در زمان مصرف داروهای شیمیایی و ویتامینها حتما" قبل از استفاده از آنها به دستشویی بروید چون در بعضی مواقع تا 70٪ این داروها قبل از جذب از بدن دفع میشوند و وارد فاضلابها میگردند .

    4 - تا آنجا که میتوانید از داروهای گیاهی استفاده کنید چون ساختار آنها به هیچ عنوان آسیبی به طبیعت نمیرساند .

               التماس دعا                      94/8/10

 

free site stat