امروز : شنبه, 24 آذر 1397

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

        159- افطارتان را با نمک باز کنید

  اگر به انتهای مطلب  شماره    140  در همین قسمت مراجعه کنید کاملا" توضیح داده ام  که قبل از زمان خوردن غذا  اگر کمی نمک را در دهانتان مزه مزه کنید چه فوائد بسیاری دارد  که اگر به آن قسمت یعنی  140 درمان نیش و عقرب و رتیل  مراجعه کنید  مطالب جدیدی را می آموزید .

94/4/17

 

free site stat