امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

149- از بین بردن انگلهای روده بدون دارو

تمام هسته های میوه ها ضد انگل هستند  حتی هسته انگورها

هسته تمام مرکبات ، سیب ها اگر چه تلخ باشند 

حتی دو یاسه عدد انار را با دانه هایش بخورید تمام مسیر روده را چنگ زده و شانه مینماید . فقط به خاطر داشته باشید شستن دستها  با صابون بعد از نظافت دستشویی الزامیست .

94/1/9

 

free site stat