امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

148 -  شرک چیست ؟

روایتی از امام صادق (ع) داریم که میفرماید : شرک نامحسوس تر از مورچه سیاهی میباشد که در یک شب تاریک روی یک تخته سنگ سیاه راه برود  ، یعنی در بیشتر مواقع اصلا" انسان متوجه مشرک شدن خودش نمیشود .

ما فکر میکنیم هر کس دو یا چند خدا را بپرستد مشرک شده است در صورتیکه هرگاه انسان نفسانیت و غرورش بر او غالب شود و خود خواهی جای رضایت خدا را بگیرد یا به خاطر لذت های دنیا بدون  آنکه متوجه شود،  خواسته های خود را شریک خدا قرار میدهد و گاهی آنچنان پیش میرویم که خواسته های خود را رضایت خدا تلقی میکنیم و بدون هیچ توجهی برای خدا شریک قائل میشویم  و حتی حکم صریح و ساده خداوند را رد میکنیم .  و میشویم همان مورچه سیاهی که در یک شب تاریک روی یک نخته سنگ سیاه راه میرود. خدایا پناه بر تو از شر خودمان و شر شیطان و شیاطین  ، شر همه وسوسه های زمین .

 

سایت ما درمان بدون داروست :

توجه داشته باشید که شرک یکی از امراض بزرگ بشری است که دنیا و آخرت انسانها را نابود میکند و هیچ داروی جز توکل و اطاعت محض از دستورات خداوند ندارد و باید تمام خود خواهی ها و خود بزرگ بینی ها را دور برزیم و متوسل به خواست الهی شویم . انشاالله

94/1/6

 

free site stat