امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 142- حکم ختنه در اسلام

برداشتن یا بریدن تکه ای پوست  چه نقشی در زندگی ، برای جنس مذکر دارد و چرا هزار و چهارصد سال  پیش چنین حکمی اجرا شد امروزه به راحتی میتوان فهمید که هر سال  بیش از  سیصد هزار نفر در دنیا    به سرطان آلت تناسلی مبتلا میشوند که نزدیک به یک سوم این افراد بر اثر همین بیماری از بین میروند و تا کنون علم پزشکی مدرن روشی جز ختنه را پیدا نکرده است ولی پزشکان اروپایی به خاطر عدم اعتراف به این موضوع باعث مرگ بیش از صدها هزار نفر در دنیا شده اند ، چون این سنت بصورت کامل  فقط در دین اسلام وجود  دارد و اجرا میشود  که فوائد بسیاری دارد  و تا کنون در هیچ دین   دیگری برای اینکار  اینقدر برنامه ریزی و دقت نشده است

 

هر روز که علم بیشتر رشد میکند برکات دین اسلام مشهودتر میگردد .

     دوازدهم اسفند نود و سه                                                               


                                                           

 

free site stat