امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 138- آیا میدانید اگر زبان کسی بر اثر ضربه یا حادثه قطع شود به راحتی و سرعت خود به خود ترمیم میشود  و حتی نیاز به بخیه ندارد ؟

اگر خدایی نکرده حادثه ای بوجود آمد و این اتفاق رخ داد اگر زبان نیمه برش خورد و نیم دیگر آن اتصال داشت  فقط کافیست با دست تمیز نیمه برش خورده را درست در جای خودش قرار دهید و چند ساعت به همان حالت نگه دارید خواهید دید که زبان خود به خود جوش میخورد و اگر خواستند چیزی بخورند فقط کافیست با نی مایعات خنک مصرف کنند و از آب آناناس نیز استفاده گردد.

اگر خدای نکرده نیمی از زبان هم به صورت کامل قطع شود باز از همان روش بالا میتوان استفاده نمود باید با دست تمیز زبان قطع شده را در محل خود نگه دارند البته اگر زبان قطع شده آلوده شده باشد باید سریع شسته شود و در جای خودش قرار داد و ساعتها آن را با دست نگه داشت و نباید زبان یا قسمت قطع شده را دائما" تکان داد تا از اتصال آن اطمینان حاصل نمود بلکه کاملا" باید به صورت کامل و بی حرکت حداقل به مدت پنج ساعت نگه داشت و پس از آنهم تا بیست و چهار ساعت دیگر از مایعات استفاده شود و اگر امکان دارد باید چندین روز از صحبت کردن معاف باشد و غذای جامد استفاده نکند تا بعد از آن به آرامی به حالت طبیعی برگردد .

دیگر اعضای قطع شده بدن مانند انگشت یا دست یا بازو را سریعا" در نایلکس تمیزی قرار داده و درون یخ بگذارید سپس به بیمارستان انتقال دهید .

بیست سوم بهمن نودوسه

 

free site stat