امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

135- سکته چشم چیست ؟

مهمترین عوامل سکته چشم : دیابت ، فشار خون ، چربی خون ، غلظت خون ، انعقاد دهنده خون میباشند که این عوامل باعث : کاهش شدید دید ، تاری ، احساس وجود هاله ای در جلوی چشم به طور ناگهانی 

زمان اورژانسی برای درمان  50 دقیقه میباشد که باید سریعا" اقدام نمود ، عوارض بعدی آب مروارید ، و آب سیاه میباشد . این عارضه بیشتر بعد  چهل و پنج سالگی بوجود میاید .

هفدهم بهمن نود وسه

 

free site stat