امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

134- دلیل خونریزی بستر ناخنها

شستشوی بیش از حد و عدم استفاده از دستکشهای مناسب عامل اصلی و در مرحله  بعد استفاده از داروهای رقیق کننده خون همچون  وارفارین و آسپرین میباشد که این داروها بدن را در برابر هرگونه ضربه آسیب   پذیر میکند.

در زمان گذشته از حنا برای تقویت پوست استفاده میکردند .

 

free site stat