امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

       127-     بجای قرص برنج از سیر استفاده کنید 

  قرص برنج دارای سمی بسیار مهلک است که حتی در تماس با برنج نیز میتواند عوارضی را به صورت خفیف بوجود آورد که به مرور زمان این سمم در بدن انسان رسوب نموده و باعث عوارض جدی تری میگردد .

البته به جای قرص برنج میتوانید از تکه های سیر استفاده کنید شما میتوانید یک حبه سیر را چند تکه نموده و سپس بیست تا سی عدد از این تکه ها را درون کیسه برنج بگذارید .

 

free site stat