امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

         126-        درمان زردی دندانها بدون دارو

زردی دندانها  میتواند نشانه پوسیدگی و یا تراکم و جرم دندان باشد  و گاهی میتواند براثر خوراکیهای رنگ دار اتفاق بیفتد

  1- جویدن هویج    2- مسواک با مخلوط نمک و خاک زغال  3- مالش پوست پرتقال  تازه روی دندانها  4- مسواک با جوش شیرین

 

free site stat