امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

    124-   زیر باران ندویم تا گل سرخ یعنی چه ؟

خیلی خلاصه و مختصر و مفید میگویم : ما دیگر نمیتوانیم با خیال راحت زیر باران قدم بزنیم چرا که بارانهای این دوره زمانه دیگر بارانهای معمولی نیست   وبه خاطر وجود انواع گازهای سمی و خطرناک در آسمان بارانها معمولی تبدیل به بارانهای اسیدی شده اند و میتواند آسیبهای جدی برای سلامتی مردم  بوجود آورد  که مردم باید توجه داشته باشند زمانیکه مدتها باران نمیآید ، هوا شدیدا" آلوده میگردد ، واولین باران بسیار اسیدی ، و آسیب های جدی را میتواند بوجود آورد و عموما" تا پنجمین باران پائیزی که متوالی ببارد نمیتوان به صورت معمول زیر باران رفت وباید حتما" از چتر استفاده نمود ، اگر فاصله بارشها زیاد شود  باز خطر آسیب دیدگی زیاد میشود . و پدرو مادرها باید توجه بیشتری به وضعیت آب وهوا بنمایند و هشدار های جدی را به فرزندانشان آموزش دهند چون پوست کودکان آسیب پذیرتر و جدی تر است .

 

free site stat