امروز : شنبه, 24 آذر 1397

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

      116-  کفش های پاشنه بلند و عوارض آنها

        
      در آخرین تحقیقات انجام شده در دنیا ثابت شده است که کفش های پاشنه بلند برای خانها ورم پاها ، کمر درد های مزمن ، ایجاد حالت های عصبی و خستگی روحی را بر جا میگذارد .

و بالاترین آمار حوادث پیچ خوردگی و زمین خوردگی را خانمهای دچار شده اند که از کفش های پاشنه بلند استفاده میکردند.

 

free site stat