امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 107- آرام کردن التهاب و درد گرسنگی و تشنگی

      اولین کسی که در دین اسلام از روش فشار درمانی استفاده نمودند  پیامبر اکرم  (ص) بودند که در شعب ابیطالب سنگ بر شکم می بستند  و بعد از ایشان حضرت علی (ع) از این روش استفاده نمودند .

     شما میتوانید کف دست هایتان را روی معده قرار دهید و با فشار روی آن به مدت دو یا سه دقیقه از آرامش آن استفاده کنید و توجه داشته باشید که می توانید بارها از این روش بدون هیچ آسیبی استفاده کنید .

     برای آرام کردن حالت تشنگی و التهاب آن در ماه مبارک رمضان میتوانید با بینی نفس کشیده و باز دم تان را با دهان انجام دهید . وقتی شما دم خود را با بینی انجام میدهید هوای گرم را خنک نموده وآن را وارد ریه ها میکنید و سپس در باز دم هوای خنک را درون مجرای گلو و دهان وارد میکنید که باعث مرطوب و خنک شدن حنجره میگردد و شما را از حالت التهاب تشنگی می رهاند . البته در زمان جنگ برای فرار از تشنگی در بیابان با یک سنگ ریزه  تمیز که زیر زبان قرار میدادیم  التهاب تشنگی را تا حد زیادی کاهش میدادیم .چون آن سنگ ریزه باعث تحریک غدد زیر زبان میشد و آب در محیط دهان به اندازه کافی بود .  

 

free site stat