امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

106- کره زمین بزرگترین سطل زباله هستی

اگر از این دیدگاه به  زمین نگاه کنیم  متوجه میشویم که کره زمین کثیف ترین و آلوده ترین سیاره در تمام این هستی میباشد .

    شما میدانید چند میلیون متر مربع در کره زمین محل تجمع زباله ها و زیاده خواهی های بشر میباشد و از میلیارد ها کیلو زباله  ای که روزانه در دنیا تولید میشود یک درصد آن هم باز یافت نمی شود . با اینکه نام زباله را طلای کثیف گذاشته اند  ولی هنوز مردم دنیا به آن به چشم ثروتی بزرگ نگاه نمیکنند ، چرا که فرهنگ الگوی مصرف را نمیدانند و در اصل مردم ثروت بزرگ خود را دور میریزند و نمیدانند تولید زباله یعنی دور ریختن ثروت خانواده و کل کشور و باز یافت آن یعنی آسیب کمتر به طبیعت و زندگی خودمان .

آلودگی محیط زیست چیست و آلودگی زیست محیطی یعنی چه ؟

آلودگی محیط زیست یعنی : ما محیط زیست خودمان را با انواع آلاینده ها آلوده میکنم و خود و فرزندانمان را در معرض خطر جدی قرار میدهیم  ،چرا که به هر طرف که میرویم انواع آسیب های جدی را برای خودمان بوجود آورده ایم .

آلودگی زیست محیطی یعنی چه ؟ آلودگی زیست محیطی یعنی موجودات ذره بینی و باکتری های مهمی که برای ادامه حیاتمان به آنها نیاز داریم را از بین میبریم . و این نتیجه ای ندارد جز !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بیائیم با کمی صرفه جویی در مصرف روزانه مانند ، آب ، برق ،  گاز ، تلفن ،  ظروف یکبار مصرف ، دستمال کاغذی ها ، و تمام  موارد یکبار مصرف مانند پوشک بچه ها ، شما میدانید سالانه بیش از  180/000/000/000 یکصد و هشتاد میلیارد پوشک بچه در دنیا مصرف میشود . محاسبه کنید دیگر موارد چگونه است ، مطمعنم  به آمار وحشتناکی خواهیم رسید .   

 

free site stat