امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

103-  آب معدنی یعنی چه ؟ بخوریم یا نخوریم ؟

آب معدنی یعنی آبی که از حفره های کوه و یا مخازن طبیعی درون کوهستان جاری یا ذخیره شده است ، که هر منطقه با شرایط اقلیمی خود دارای آبی است که با مواد معدنی آن منطقه اشباع یا در حد اشباع میباشد ،پس اگر کمی دقت کنیم ، متوجه میشویم آب هر منطقه برای بعضی از کمبودها و یا بیماری ها خاص استفاده میشود و امکان ندارد این آب معدنی برای تمام افراد به صورت دائم قابل استفاده باشد و شاید هم در بسیاری از موارد میتواند آسیبهای را به بدن وارد نماید مثلا" بعضی از آب معدنی ها برای کسانی که سنگ کلیه دارند مضر و تولید کننده سنگ میباشند.

در کشور های پیشرفته مقدار مواد موجود در آب معدنی ها را با فونت درشت روی برچسب آن درج میکنند و هرکس هر نوع آبی را که نیاز دارد به عنوان داروی طبیعی استفاده میکند و هرگز بصورت یومیه از آنها استفاده نمیگردد.    

باید دقت داشته باشیم در بعضی از آبها فتالیت وجود دارد که باعث برهم خوردن تنظیم هورمونهای بدن میشود که عواقب خوبی ندارد .

.

 

free site stat