امروز : دوشنبه, 06 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

102- شکر قهوه ای نه برنج قهوه ای بله !

بسیاری از مردم فکر می کنند که شکر قهوه ای بهتر از شکر سفید است به همین خاطر از آن بیشتر استفاده میکنند در صورتی که هر دوی آنها به یک اندازه مضر میباشند ، و نباید گول تبلیغاتی آنها را خورد ولی برنج قهوه ای سالم تر از نوع سفید آن میباشد.

 

free site stat