امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

61. مسموميت با مواد اسيدي:

61. مسموميت با مواد اسيدي:


كسيكه اسيد خورده و مسموم شده نبايد او را وادار كنيد كه استفراغ نمايد زيرا خطر پاره شدن انساج داخلي وجود دارد دراين مورد ابتدا بايستي نوع اسيد را تشخيص داد و آنوقت داروي خنثي كننده آن را به مريض خورانيد.
بطور كلي در مسموميت با اسيد ها به بيمار مقدراي آب ساده با كمي جوش شيرين ( نصف قاشق شربت خوري جوش شيرين در دو ليوان آب ) با سفيده تخم مرغ بدهيد و فورا" بيمار را به بيمارستان برسانيد.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat