امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

56. قصه عسل و خربزه

56. قصه عسل و خربزه


 در انتها مطلب جالبي را برايتان مي گويم شايد تاكنون بارها شنيده ايد كه مي گويند خربزه و عسل را با هم ميل نكنيد كه در زبان فارسي به صورت يك ضرب المثل در آمده است ، نسل قديم ما به خاطر اينكه خطر يك كار را به جد به ديگران هشدار دهند آن را به صورت ضرب المثل در مي آوردند، مثلا" مي گويند هر كه خربزه بخوره پاي لرزشم مي شينه، ما سواي معني عميق اجتماعي اين ضرب المثل به چيز ديگري هم از لحاظ بهداشتي اشاره مي كند كه يك تير و چند نشان مي شود.
اين ضرب المثل در رابطه با كسي است كه اگر در حال سرما خوردگي خربزه را مصرف نمايد دچار تب و لرز بيش از حد معمول مي گردد و بعضي مواقع تب و لرز افزوده باعث آسيبهاي جدي ديگري مي شود.
و در رابطه با خربزه و عسل هم بگويم كه ميوه خربزه بخاطر اسفنجي بودن و در دهان قرار گرفتن مقداري از آب خود را بخاطر جويده شدن از دست مي دهد ولي در معده حالت اسفنجي آن به حالت اول باز مي گردد بخاطر همين مقداري از اسيد معده را به درون نسوج خود      مي كشد و همين عمل باعث هضم بهتر خربزه مي گردد، توجه داشته باشيد زماني كه خربزه در معده مي باشد اگر كسي عسل هم مصرف نمايد ذرات ريز عسل به داخل نسوج خربزه كشيده مي شود ، درچنين حالتي عمل جذب اسيده معده انجام نمي شود و ميوه نيز به صورت تكه ها و گلوله هاي سخت در مي آيد كه در مسير روده كوچك باعث تنش شديد مي گردد و تا زمان دفع كامل اين تنش و درد شديد وجود دارد و تنها راه درمان كه كمي اين تنش را كم مي كند خوردن حداقل سه ليتر آب داغ مي باشد كه باعث شود معده و روده ها كمي بازتر شوند و محتواي معده و روده ها نيز كمي رقيق گردد تا مواد درون روده دفع گردد.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat