امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

52. سرما زدگي

52. سرما زدگي


سرما زدگي بيشتر در كوهنوردان به هنگام زمستان ديده مي شود. قسمتهاي انتهائي بدن مثل نوك بيني،‌انگشتان دست و پا . اين قسمتها ابتدا متورم و دردناك و سپس بنفش رنگ مي شوند. در اينگونه بيماران ابتدا انگشتر و ساعت و دستبند و غيره را از دستشان خارج كنيد ( اين قانون كلي براي جراحات دست است ) زيرا بعد از جراحات،‌دست متورم مي شود و نمي توان آنها را خارج ساخت.
دست و پاي سرما زده بيمار را در حرارتي بگذاريد كه نزديك حرارت بدن باشد مثلا"‌اگر دست خود بيمار است آنرا زير بغلش و يا بين دو رانش قرار دهيد اگر پاي او مي باشد به هيچ وجه عضو سرما زده را در جلوي شعله آتش نگيريد اگر درد بيمار زياد است از قرص مسكن استفاده كنيد تا او را به طبيب برسانيد.
كتاب كمكهاي اوليه ص 122
برای درمان قانقاریا میتوانید به قسمت درخواست درمان مراجعه نمائید.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat