امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

50. راه رفتن در برف و يخ

50. راه رفتن در برف و يخ


هر ساله در زمستان شاهد افرادي هستيم كه به علت زمين خوردن روي برف و يخ دچا ر شكستگي اعضا يا نقص عضو مي شوند و هر سال در اين فصل بالغ بر ميلياردها تومان هزينه درمان اينگونه افراد در كشور مي شود و اميدوارم كه از امروز شاهد چنين اتفاقاتي در زندگي مان نباشيم.
من بعد از مدتها تماشاي فيلمهاي افرادي كه در حال راه رفتن روي برف و يخ به زمين مي خورند و راه رفتن پنگوئن  فرمول ساده ائي را پيدا نمودم كه آنرا به تمامي عزيزان هديه مي كنم باشد كه شما نيز پس از يادگيري به ديگران نيز آموزش دهيد و در ثواب سلامتي آنها شريك شويد.
روش راه رفتن صحيح بر روي برف و يخ :‌شما سعي كنيد هنگام راه رفتن روي برف و يخ و محيطهاي لغزنده زاويۀ پاهاي خود را بازتر نمائيد يعني وقتي كه عمود ايستاده ايد به كفشهاي خود نگاه كنيد سعي كنيد پاشنه ثابت و به هم چسبيده باشند و پنجه هاي پا از هم جدا شود و فاصله پيدا كند تا شما عدد هفت را بين كفشهاي خود ببينيد آنگاه حركت كنيد با كمي تمرين ساده خيلي زود راه رفتن روي برف يخ بدون زمين خوردن را ياد خواهيد گرفت.و اگر دقت کنید خواهید دید تقریبا" مانند پنگوئن راه میروید.

    

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat