امروز : سه شنبه, 20 آذر 1397

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

49. در پنج غذا عجله نكنيد

49. در پنج غذا عجله نكنيد

کلمه غذا در فارسی تقریبا" یک نوع تلفظ میشود ولی در عربی پنج نوع و پنج معنی دارد ، که مطالب جالبی در ذهن من خطور کرد که معانی این کلمات رازی را در خود پنهان نموده است که باید از آن درس گرفت و میگویم ( در پنج غذا نباید عجله کرد )،که آن را به شما هدیه میدهم
الف- غذا خوردن، چون با عجله غذا خوردن باعث سوء هاضمه مي گردد و عوارض جانبي ديگر
ب- غذاي حاجت چون در اين حالت به سيستم دستگاه ادرار و مدفوع فشارهاي نامناسب وارد مي گردد و اين امر حتي براي بعضي از افراد يك بارش هم ضرر دارد و تاچه برسد به دفعات مكرر
ج- قضا و قدر ، چون بيشتر وقتها آنچه را كه ما فكر مي كنيم به استفادۀ ما مي باشد درست به ضرر ماست و از عاقبت كار هيچ اطلاعي نداريم
د- عجله در قضاوت ، عجله در قضاوت نيز پيامدهاي بسيار بدي دارد كه خود به آن آگاه هستيد.
ه- غزا يا جنگيدن ، درجنگ و ستيز و دعوا هم عجله نكنيد . شايد با كمي صبرو بردباري به توان از خيلي گرفتاري هاي  بعد، جلوگيري كرد و بدانيد آخر هر جنگ و ستيز و دعوائي آشتي است پس با كمي تحمل و بردباري مي توان به نتايج خوبي دست يافت .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat