امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

49. در پنج غذا عجله نكنيد

49. در پنج غذا عجله نكنيد

کلمه غذا در فارسی تقریبا" یک نوع تلفظ میشود ولی در عربی پنج نوع و پنج معنی دارد ، که مطالب جالبی در ذهن من خطور کرد که معانی این کلمات رازی را در خود پنهان نموده است که باید از آن درس گرفت و میگویم ( در پنج غذا نباید عجله کرد )،که آن را به شما هدیه میدهم
الف- غذا خوردن، چون با عجله غذا خوردن باعث سوء هاضمه مي گردد و عوارض جانبي ديگر
ب- غذاي حاجت چون در اين حالت به سيستم دستگاه ادرار و مدفوع فشارهاي نامناسب وارد مي گردد و اين امر حتي براي بعضي از افراد يك بارش هم ضرر دارد و تاچه برسد به دفعات مكرر
ج- قضا و قدر ، چون بيشتر وقتها آنچه را كه ما فكر مي كنيم به استفادۀ ما مي باشد درست به ضرر ماست و از عاقبت كار هيچ اطلاعي نداريم
د- عجله در قضاوت ، عجله در قضاوت نيز پيامدهاي بسيار بدي دارد كه خود به آن آگاه هستيد.
ه- غزا يا جنگيدن ، درجنگ و ستيز و دعوا هم عجله نكنيد . شايد با كمي صبرو بردباري به توان از خيلي گرفتاري هاي  بعد، جلوگيري كرد و بدانيد آخر هر جنگ و ستيز و دعوائي آشتي است پس با كمي تحمل و بردباري مي توان به نتايج خوبي دست يافت .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat