امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

47. خانمها بایداز طلا استفاده کنند

47. خانمها بایداز طلا استفاده کنند


يكي از احكام اسلامي به ما تاكيد مي كند كه مردان نبايد از طلا استفاده كنند و من سالها راجب به اين موضوع فكر كردم از دور و نزديك مرداني را كه از طلا استفاده مي كردند زير نظر داشتم و هميشه بدنبال جوابي قانع كننده براي اين مسئله كه چرا طلا براي مردان حرام اعلام شده است مي گشتم و سالها قبل از اينكه به نگارش اين كتاب اقدام كنم به جواب بسيار مهم آن رسيدم و امروز در بخش توصيه هاي شخصي و جديد آن را به شما هديه مي كنم.
من در مشاهدات بيست ساله خودم متوجه شدم، مرداني كه از طلا به عنوان زينت آلات استفاده كرده اند يا خودشان دچار امراض سخت و عجيب شده اند يا اينكه فرزندان آنها دچار بيماري هاي گوناگون شده اند مانند ضعيف بودن چشم يا گشاد بودن دريچۀ قلب و يكنفر را دقيقا" مي شناختم كه فرزندش دچار عارضه كوتاهي دستها شده بود و زماني كه من مسئله را برايش باز كردم و او متوجه شد كه اين عارضه  را خودش براي فرزندش بوجود آورده است بسيار پشيمان شد و توبه نمود و از آن پس ديگر از طلا استفاده ننمود ما همه مي دانيم كه فلزات آثار مطلوب و نامطلوبي براي جسم ما دارند مثلا" اگر شما چند روز از يك صندلي آهني استفاده نمائيد دچار كمر درد و استخوان درد مي شويد و تمام بدن شما درد مي گيرد در صورتي كه آهن هيچ عنصر فعالي مثل اورانيوم در خودش ندارد كه سرطان زا يا آسيب رسان باشد ولي تمام بدن شما درد مي گيرد، آيا مي دانيد چرا اين اتفاق مي افتد؟ شخصي از من سئوال نمود، چرا طلا براي خانها حرام نشده است ؟ به ايشان توضيح دادم به علت اينكه خانمها از لحاظ ژنتيك با مردها فرق ميكنند و هرماه مقدار زيادي از عناصر هورمنهاي بدنشان را از دست مي دهند و به يك عامل تحريك و تقويت كننده احتياج دارند شايد به واسطه همين طلا عناصر و هور منهاي بدن آنها تنظيم ويا افزايش پيدا مي كند و افزايش همين هو رمنها براي مردان خطر آفرين است.
از آنجا كه ميدانم تا كنون در هيچ كجاي جهان روي اين مبحث تحقيقاتي انجام نشده است ولي  مطالب اين كتاب انگيزه ائي قوي براي تحقيقات كارشناسان بوجود خواهد آورد و در آن زمان صحت اين مطالب  چون خورشيد خواهد درخشيد و به نيكي از آن ياد خواهند كرد.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat