امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

46. امواج مثبت

46. امواج مثبت


سعي كنيد مردم را دوست داشته باشيد و به مردم عشق بورزيد و از صيمم قلب براي همنوعان خود دعاي خير نمائيد چرا كه بيش از آنكه به ديگران خير برسانيد به خودتان خير رسانده ايد زماني كه شما قلب و مغز و زبان خود را پر از خير خواهي و عشق مي كنيد كه به ديگران خير برسانيد مطمئن باشيد سرچشمه اين خير خود شما هستيد و جائي كه در آن امواج خوب و مثبت بوجود مي آيد خود منشاء خير و بركت است و گنجي بزرگ در آنجا جمع شده است كه با تمام ثروتهاي دنيا نمي توان آنرا قياس كرد، و توجه داشته باشيد كه اين امر باعث سلامت جسم و روح شما مي گردد و قدرتي عجيب در شما بوجود مي آورد.
من دوست جانباز هفتاد درصدي را سراغ دارم كه يك چشم يك كليه و هر دو پايش را در جنگ تحميلي از دست داده است يعني كسي كه به سختي صندلي چرخدار خودش را حركت مي دهد چنان شور و هيجانی دارد كه انسان تا از نزديك با او و كارهايش آشنا نشود نمي تواند باور كند كه اين شخص از چه ايمان و قدرتي برخوردار است وقتي علت اين همه قدرت و هيجان را از او مي پرسم . مي گويد : خدا مردم را دوست دارد من هم به چيزي كه خداوند علاقمند است عشق مي ورزم و تا آخرين لحظۀ زندگي ام به آنها خدمت مي كنم.
و من به خود مي گويم كسي كه نيازمند كمك ما و اطرافيانش مي باشد چگونه اين همه منشاء خيرو بركت است مگر اينكه او توانسته باشد امواج مثبت را بشناسد و از صميم قلب به آن عشق بورزد.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat