امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

45. اگر حشره ای وارد گوشتان شد

45. اگر حشره ای وارد گوشتان شد

شايد اين موضوع براي افراد يك در ميليون اتفاق بيفتد ولي مي افتد و بسيار دردناك نيز مي باشد و در آن لحظه هم هيچ فكري به مغز انسان نمي رسد مگر اينكه قبلا" بداند چه بايد كرد.
زماني كه حشره ائي درون گوش وارد مي شود صداي بال زدن يا حركت آن در محيط پردۀ گوش بسيار آزاد دهنده مي باشد كه در آن زمان انسان هر كاري مي كند كه ازاين وضعيت نجات پيدا كند و بخاطر همين امكان دارد آسيب هاي جدي به پردۀ گوش وارد كند و براي رسيدن به آرامش بايد بهترين روش را انتخاب كرد و بايك روش خيلي ساده مي توان مشكل را به سادگي حل نمود فقط با چكاندن يك قطره الكل يا يك قطره روغن مايع در گوش به آرامش خواهيد رسيد.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat