امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

44. اصطلاحات پزشكي

44. اصطلاحات پزشكي


DAILY                                                      روزانه يا صبح
B.D                                                         صبح و عصر- دوبار در روز
T.D.S                                                      صبح و ظهر و شب
Q.I.D                                                      صبح و ظهر و عصر و شب
P.R.N                                                     در صورت لزوم ( مسكن يا دستورات ديگر )
N.P.O                                                     از راه دهان چيزي داده نشود
M.D                                                       12 ظهر
P.M                                                       از 12 ظهر تا 12 شب
M.N                                                      12 شب
A.M                                                      از 12شب تا 12 ظهر
I.V                                                        تزريق وريدي
I.M                                                       تزريق عضلانيآموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat