امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

39. نکات مهم و قابل توجه در فشار درمانی

39. نکات مهم و قابل توجه در فشار درمانی


1-    زمان گرفتن نقاط را به مقیاسی که در کتاب به آن اشاره شده است با نگاه کردن به ساعت رعایت کنید .
2-    نقاط را باید با پهنای انگشت خود فشار آورید ولی بارها دیده ام که مردم با نوک انگشتان شان به آن نقاط فشار وارد می آورند .
3-    به نقاط دقت کنید و از روی تصاویر درون کتاب با بدن خود مطابقت نمائید سپس اقدام به فشار نقاط نمائید .
4-    حداقل چند بار فهرست کتاب را مطالعه کنید و از محتویات آن مطلع باشید .
5-    در انجام نرمشهای آن تنبلی و کوتاهی نکنید تا نتیجه مطلوب را بدست آورید .
6-    فشار را به صورت ثابت و یکنواخت انجام دهید ،محل فشار را آنقدر فشار وارد نکنید که آسیب ببیند و نه آنقدر سست که هیچ تاثیری حاصل نگردد پس دقت داشته باشید اگر با فشار کم آزمایش کردید و نتیجه نگرفتید باید فشار را بیشتر کنید.
7-    دقت داشته باشید نقاط سمت راست برای سمت راست بدن و نقاط سمت چپ برای سمت چپ بدن میباشد . (باید توجه داشته باشید این یک قانون کلی است )

دوست دارم تمام کسانی که این کتاب بدست آنها میرسد و از آن استفاده میکنند برای پدر و مادرم و پدر و مادر خودشان طلب مغفرت و آمرزش نمایند که توانسته باشیم قطره ای از محبت آنها را جبران نموده باشیم .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat