امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

38. از شال گردن استفاده کنید

38.  در هوای سرد از شال گردن استفاده کنید


در هواي سرد حتما" از شال گردن استفاده كنيد اينكار باعث مي شود حساس ترين قسمت بدن شما كه شاهراه عبور پيامهاي عصبي و تغذيه براي نقاط بدن شماست از آسيب ديدن محافظت شود و من بعد از بررسي هاي زيادي كه به عمل آوردم متوجه شدم كه 50% در صد بيماري ها از جمله سرماخوردگي ها و گلودردها ريشه در همين مسئله دارد و گاهي بخاطر عدم استفاده از شال گردن امراض ديگري نيز بوجود مي آيد ،‌ مانند خشك شدن رگهاي گردن، سردرد هاي ريشه دار و غيره.

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat