امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

27. درمان بی اشتهایی:

27. درمان بی اشتهایی:
غذایی که  به شما معرفی می نمایم که همه را به تعجب وادار کرده و حتی اگر چند بشقاب این غذا را میل کنید احساس سیری به شما دست نمی دهد، این غذا ماش پلو می باشد که همانند عدس پلو پخته و تهیه می گردد و برای افرادی که خیلی لاغر هستند می توان  جوشانده مغز قلم  گاو به همراه گوشت چرخ کرده و دیگر خوراکیهای چاق کننده را استفاده کرد.
سپس بعد از مدتی این افراد عادت به خوردن مینمایند چرا که معده آنها بزرگتر شده و دیرتر پیام سیر شدن را به مغز ارسال میکند

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat