امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

22. خون در مدفوع نشان چهار بیماریست

22. خون در مدفوع نشان  چهار بیماریست
زمانی که خون در مدفوع باشد حالت چسبندگی دارد و رنگ آن به سیاهی میزند که میتواند نشانه زخم معده ، زخم اثنی عشر ، زخم کولیت روده و یا سرطان روده باشد که همه آنها خطرناک است و سریعا" باید به پزشک مربوطه مراجعه نمود .
و اگر خون دفع شده رنگ روشنی داشته باشد میتواند علامت بیماری همورئید ، فیستول  و یا شقاق باشد  که روش درمان خودش را دارد .گاهی مواقع که قرص آهن استفاده کنیم یا سبزیجات زیادی را مصرف نموده باشیم رنگ مدفوع به سیاهی میزند پس باید دقت داشته باشیم در زمان مصرف قرص آهن و سبزیجات توجهی به رنگ مدفوع نداشته باشیم .

 

 

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat