امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

3. بیرون آوردن تلاشه چوب یا شیشه از دست و پا

3. بیرون آوردن تلاشه چوب یا شیشه از دست و پا
مقداری گریس که از مشتقات نفت میباشد را روی قسمت فرو رفتگی تلاشه بمالید  سپس چسب زخم را طوری می چسبانید که دقیقا" روی محل فرو رفتگی تکه شیشه یا تلاشه قرار گیرد ،  بعد از 24 ساعت متوجه میشوید که تکه فرو رفته بیرون آمده و نزدیک سطح قرار گرفته و آماده بیرون آمدن است که به راحتی میتوان آن را خارج کرد.

 

 

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat