امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

1. نظر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون طب غربی و سنتی ایران

1. نظر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  پیرامون طب غربی و سنتی ایران

امام خمینی رضوان ا.. تعالی علیه در کتاب کشف الاسرار درباره  طب غربی فرموده اند : غرب همه چیز استعماری دارد،  طب استعماری ، فرهنگ استعماری  که برای کشورهای عقب افتاده صادر میکنند . آنها میخواهند ما وابسته باشیم و چیزهایی که به ما میدهند وابستگی می آورد ، اگر میخواهید رشد حقیقی پیدا کنید و مستقل شوید اول این وابستگی فکری و قلبی را کنار بگذارید .
امروز در تمام کشور ایران که به قول شما دانشگاهی مانند: جندی شاپور داشته ،یک نفر که قانون بوعلی(طب سنتی)بفهمد  معلوم نیست که باشد، و این ضربتی است که این کشور از دست اجانب به وسیله زمام داران بی خرد خورد. امام خمینی جلد2ص18.رساله نوین فقهی پزشکی
اجانب  با فعالیت خود مدارس و دانشگاه های ما را از محتوی خالی کرده اند.....
امیدواریم همه ی آقایان کمک کنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسلامی مان،
فرهنگی که شیخ الرئیس را،  درست کرده است را باز یابیم. دیدگاههای
فرهنگی امام خمینی ص5
کشوری که دانشگاهی داشته مانند: جندی شاپور که  درس خواندگانش ،
پزشک پادشاهان بودند، کار به جایی رسیده که پزشکانش یا از یهودیان شدند و یا از کسانی که پیش خود تحفه حکیم مومنی را خوانده بودند......
ایرانی ها و به خصوص زمام داران، یکباره خود را باخته  و به طوری که در
همه چیز تسلیم اروپا شدند، که خود با طب یونانی با همه ی قوا به مبارزه بر خواستند، و بقیه از اطبای یونان را که در گوشه و کنار یافت میشد به طوری محدود کردند ، و در فشار گذاشتند که آنها معلومات خود را برای دیگران ابراز نکردند و با خود به زیر خاک بردند و مشتی جوانان بی تجربه با تحصیلات بسیار ناقص و گرفتن دیپلم با وساطت  و آنچه شما بهتر میدانید آن طب را از جهان برای همیشه برچیدند و امروز که دکترهای بزرگ کشور بر خطای خود آگاه شدند و پیش آنها ثابت شد که برای علاج ناخوشی های مزاجی چاره ای جز عمل بر طبق دستورات یونانی نیست و علاج های اروپایی خدمت شایانی نمیتواند به اینگونه مریضی ها بکند، چاره ای جز ندامت و افسوس ندارند.
طب یونانی را که ، برای علاج کلیه امراض مزاجی بهترین وسیله بود،  و با سهل ترین راه مطابق اقتصاد ، این خدمت را بهتر از طب امروز اروپا انجام میداد ،از میان بردند و ریشه آنرا برای همیشه از جهان برانداختند و چنین خیانت بزرگی بخصوص به کشور ایران کردند.
امروز در تمام کشور ایران که به قول شما دانشگاهی مانند: جندی شاپور را داشته یک نفر که قانون بوعلی را بفهمد ، معلوم نیست باشد و این ضربتی است که این کشور از دست اجانب به وسیله زمام داران بی خرد ما خورد.
یکی از دکترهای امروزی میگفت بر ما و بر دکترهای بزرگ این کشور ثابت شده که کاری از طب اروپا جز جراحی برنمی آید و داروهای اروپایی معالج نیست ، بلکه مسکنی است که ما به کار میبریم و انتظار آنرا داریم که دوره خود را طی کند و یا به خوبی و یا به هلاکت منجر شود.
گفتیم پس چرا دکترها این مطلب را به مردم نمیگویند. گفت: کسی قدرت گفتار را ندارد و درست گفت.
میدانیم علومی که در شرق بود ، دسیسه ها اسباب این شد که عقب بزنند آنها را، و به جای آن علوم غرب را بیاورند. دانشهای که در شرق بود و اروپا از آن تقلید میکرد دست های آمد آنها را عقب زد و محتوا را از ما گرفت و الان وضع ما وضعی شده است که خیال میکنیم که هر چی هست در غرب است و ما هیچ چیز نداریم...اروپایی ها از طب بوعلی تا همین آخر استفاده میکردند، کتاب بوعلی تا همین اواخر شاید حالا هم مورد نظر آنها باشد.
امروز همه چیز کشور ما با هم جور است و تا یک شجاعت ادبی در نویسندگان ما پیدا نشود اصلاح نخواهد شد. امروز اگر کسی از طب اروپایی ، یا زندگی اروپا مآبی انتقادی کند مورد هو و جنجال بسیار واقع خواهد شد و از نظر جوانان تحصیل کرده ما ساقط میشود. لیکن با همه حال ممکن است در بین آنان کسانی به فکر بیفتند و سنجش های کرده راهی به خطا کاریهای خود پیدا کنند و برای دوره های بعد از این زمان طرفدارانی هم برای این مسلک پیدا شود و قدم هایی برای سعادت نسل آتیه برداشته شود.
هان ؟ ای نویسندگان به خود آیید و از بی خردان نهراسید و گفتنی ها را بگویید و زندگی پرآشوب اروپا چشم تان را از حقایق نبندد.
همه شنیدید در زمان تصدی رضا خان همین شاه کنونی به تیفوئید مبتلا شد، در وقتی که تمام دکترهای درجه اول کشور از درمان آن مایوس شدند ، طبیب طالقانی با دستور طب قدیم او را معالجه کرد. خوب بود با چنین امتحانی رضاخان با زمام داران آن روز به فکر این بیفتند که طب کشور خود ما نیز دستکم در حساب بیاید لاکن به قدری اینها خود را باختند ، و انگاره را از دست دادند، که حاضر نیستند برای خود جزئی فضیلتی قائل شوند و با حسن و هوش خود هر طور شده است مبارزه میکنند که مبادا برخلاف اروپا سخنی بگویند .

 مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در جمع پزشکان

>>ما ابن سینا داشتیم که هنوز کتابش مرجع درسی و مهم دانشگاه های دنیاست ؛ یا رازی را داشتیم یا دیگرانی از این قبیل را چرا بایستی  امروز به خود کفایی علمی کشور دل نبندیم ؟ من در چند سال قبل در اوایل انقلاب سال 1359 بود یکی سفری با یک هیاتی به هند رفته بودم آنجا مامورین وزارت خارجه به ما اطلاع دادند که یک بیمارستان گیاه درمانی

وجود دارد من خیلی علاقه مند شدم که آنجا را ببینم و رفتم و دیدم از نزدیک ؛ بیمارستان وسیع و مفصلی بود اسم فارسی هم برایش انتخاب کرده بودند به نام همدرد ، با اینکه هند بود در دهلی نو مرکزش بود و در استانهای مختلفی از هند شعبه داشت که این فقط یک بیمارستان نبود ، هم بیمارستان بود هم مرکز تحقیقات ، بلکه یک دانشکده بود که تدریس در آنجا انجام میشد ، ما در آنجا کارهای گیاهی درمانی را دیدیم . بنده آنجا به ذهنم آمد که میبایستی (گیاه درمانی) را در ایران پیگیری کنیم ، وقتی از هند به ایران آمدم با مسئولین آن وقت صحبت کردم و از آنها قول گرفتم دنبال این قضیه  باشند ، ولی اقدامی نکردند    .


آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat