امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

93 - مصرف زیاد اومگا 3 زیان آور است

با تشکر از خانم جعفری که مطلب فوق را برایمان ارسال نمودند

باید توجه داشته باشید مصرف هرگونه غذا یا میوه به صورت مداوم میتواند عوارض منفی در بر داشته باشد و در هیچ کار نباید افراط و تفریط نمود . و مصرف زیاد امگا 3 میتواند عواقب منفی در بر داشته باشد و باعث تغییر عملکرد سیستم ایمنی بدن شود و دیگر بدن نمیتواند در مقابل

ویروسها و باکتری ها مقاومت کند . 

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat