امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

85 - گرفتگی صدا

گرفتگی صدا به مدت طولانی را باید جدی گرفت :

اگر گرفتگی صدا بیش از دو هفته طول بکشد میتوان آن را جدی گرفت و احساس خطر کرد ، و باید حتما" به پزشک گوش و حلق و بینی مراجعه کنید . که اگر خدایی نکرده خطری شما را تهدید میکند زودتر با آن مبارزه کنید .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat