امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

80- پاد زهر هزار پاهای سمی

   80-  پادزهر هزار پاهای سمی

در فیلم مستندی از چین نشان میداد که مردم چین برای درمان گزیدگی  هزار پای منطقه اشان که به عرض شش سانتیمتر و طول سی الی چهل سانتی متر میباشند از روشی عجیب ولی کار آمد استفاده میکردنند در آن فیلم نشان میداد که همان هزار پاها  را میگرفتند و درون سرکه به مدت یک سال نگهداری میکردند و بعد از یکسال بعنوان پادزهر استفاده میکردند . که بسیار جالب و متفکرانه بود .

برای آموختن مطالب جدید درمان گزیدگی مار و عقرب به مطلب 140 در قسمت مطالب ویژه اعضا مراجعه کنید . و مطالب جدید را بیاموزید     التماس دعا

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat