امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

78- ماساژ با مار

جالب است بدانید در بعضی از نقاط دنیا برای ماساژ افراد از مار استفاده میکنند با این حالت که مارهای نیمه سنگین بی خطر را رود پشت افراد قرار میدهند تا روی پشت واندام حرکت کند و انها را از کرختی بیرون آورد

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat