امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

77- کرم درمانی و ...

کرم درمانی یکی از روشهایی است که از مدتها پیش از آن استفاده میشده است  وقتی محل زخم عفونت میکرد حشراتی روی زخمهای آنها تخم گذاری میکردند و این کرمها از عفونتها تغذیه میکردند و مانع از عفونت بیشتر محل زخم میشدند ( داستانی از زندگی حضرت ایوب علیه السلام داریم که آن حضرت زمانی که دچار بلایای زیادی شده بود  بدنش دچار عفونت شده بود  و بدنش کرم انداخته بود آن بزرگوار برای اثبات برد باریش زمانیکه به سمتی میچرخید تعدادی از کرمها بر زمین می افتادند آنها را بر داشته و روی محل زخم میگذاشت و می فرمود ای کرم خداوند امروز روزی ترا بدن من قرار داده است  و من مطیع امر اویم ).

البته میدانیم که در خیلی از نقاط دنیا از زالو درمانی برای کاهش خون آلوده بعضی از نقاط بدن استفاده میکنند  و از ماهی درمانی برای بیماری زردی یرقان استفاده میکنند .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat