امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

76- دولفین درمانی

همانگونه که بارها گفته ایم هر روز روشهای جدیدی برای درمان بدون دارو بوجود میآید که جدیدا" در آمریکا از بازی کردن با دولفین این ماهی با هوش و بازیگوش برای درمان بیماری افسردگی و اوتیسم استفاده میکنند که به نتایج خوبی نیز رسیده اند .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat