امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

75 مورچه درمانی

  استفاده از مورچه برای درمان

انسانها در تمام نقاط دنیا با ابتکار و خلاقیت توانسته اند روشهایی را ابداع نمایند  که استفاده از مورچه نیز یکی از این روشهاست در بعضی از نقاط دنیا زمانی که مجروحی احتیاج به بخیه زخمها داشته باشد  از مورچه های که سر بزرگ دارند  استفاده میکنند اول مورچه را از بدنش گرفته سپس دهانه زخم را بهم نزدیک میکنند و دو فک مورچه را طوری قرار میدهند که دو طرف زخم را گاز بگیرد بعد بدن مورچه را از سرش جدا میکنند و فک قفل شده مورچه با حالت گاز انبری  دهانه زخم را بهم پیوند میزند و به مرور زمان محل زخم جوش میخورد و درمان میشود . 


 البته در زمانهای گذشته قبل از بخیه زدن زخم بوسیله سر مورچه روی محل زخم ادار میکردند تا ضد عفونی شود . و در بعضی از مناطق نیز برای بند آوردن خون مقداری پارچه نخی را   آتش میزدند و خاکستر آن را روی محل  زخم میگذاشتند هم خون بند میآمد و هم باعث ترمیم زخم میشد .

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat