امروز : یکشنبه, 03 تیر 1397

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

68. از چه گروه خونی میتوانیم خون بگیریم و به چه گروه خونی میتوانیم خون اهدا کنیم

68. از چه گروه خونی میتوانیم خون بگیریم  و به چه گروه خونی میتوانیم خون اهدا کنیم

 

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat