امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

66. كمكهاي اوليه درمورد فرد سوخته وآتش سوزي

66. كمكهاي اوليه درمورد فرد سوخته وآتش سوزي


1-    چه حالت شوك وجود داشته باشد چه نداشته باشد بيمار بايد در حال استراحت باشد.
2-    مايعات گرم به بيمار داده شود تا جبران مايعات از بين رفته گردد.
3-    بيمار يكه درحال سوختن است نبايد بدود. نبايد بايستد بلكه بايد بخوابد بر روي زمين و در خاك و يا گل ويا آب بغلطد. مي توان با پتو يا پارچه هاي كلفت بيمار را پوشاند ولي از نايلون استفاده نشود.
4-    اگر سر و صورت آتش گرفت يك حوله كلفت دور آن به پيچيد و سر و صورت را زير شير آب سرد نگهداريد.
5-    اگر در اطاق يا آپارتمان هستيد كه آتش سوزي شده پنجره ها را هرگز باز نكنيد اگر دود است يك پارچه خيس جلوي دهان و بيني خود ببنديد .
6-    آب و ساير مواد آتش خاموش كن را روي شعله نريزيد بلكه روي جسم شعله ور بريزيد.
7-    هنگام خاموش كردن آتش جلوي در خروجي قرار گيريد تا به موقع بتوانيد فرار كنيد.
8-    اگر سوختگي سطحي بود آنرا به مدت پنج تا ده دقيقه زير آب سرد بگيريد و اگرعميقتر بود بيمار را به درمانگاه منتقل كنيد.
9-    اگر سوختگي با شعله آتش بوجود آمده باشد در اينصورت لباسهاي بيماررا نبايد از تنش خارج نمود زيرا بر اثر حرارت استريل شده است . واگر لازم باشد لباس بيمار را از تنش خارج كنند بايد قيچي كرد.
10-    اگر آموزش ديده ايد – روي زخم را پانسمان كنيد . اگر مي توانيد يك سرم رينگر يا هماكسل يا قندي يا نمكي قندي به بيمار وصل كنيد  تا از شوك بيمار جلوگيري شود و مسكن وريدي تزريق نمائيد.
11-    از تركاندن تاولها بايد جلوگيري نمود.
12-    پانسمان با گاز وازلينه مثل ( كاربونت) بهتر است . پانسمان چه بهتر كه حجيم باشد و دير به دير عوض شود. ( هر سه تا پنج روز)

( کمک های کوچک و جدی )

1- در زمان سوختگی های کوچک روی اندام بدن میتوان از نمک یا آرد استفاده نمود و باید سریعا" آرد یا نمک را روی محل سوختگی گرفت و فشار آورد تا نگذارد عمق سوختگی بیشتر شود و یا میتوان روی محل سوختگی را سریعا" با خمیر دندان یا روغن جامد یا سفیده تخم مرغ پوشش داد تا مانند بالا از عمیق شدن محل سوختگی جلوگیری نماید . 

آموزش های رایگان و اطلاعات عمومی

 

free site stat