امروز : چهارشنبه, 07 مهر 1400

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

لوح های تقدیر

T001.jpgT002.jpgT003.jpgT004.jpgT005.jpgT006.jpgT008.jpgtaxi1.jpgtaxi2.jpg0768.jpg0767.jpg0762.jpgT007.jpg0765.jpg

 

free site stat