امروز : دوشنبه, 27 خرداد 1398

درمان بدون دارو

درمان بدون دارو

از امام رضا (ع) روایت شده است : اگر مرده ای در اثر فشار درمانی یا ماساژ دادن زنده شود من انکار نمیکنم {دانشنامه احادیث پزشکی ج 1  ص 99 }

شماره  تماس برای ارسال کتاب    09352353988

شماره جدید کارت بانک کشاورزی      0331 - 5604 - 7016 - 6037  

 تصاویر مساجد

006.jpg003.jpg015.jpg017.jpg032.jpg013.jpg026.jpg001.jpg0838.jpg014.jpg025.jpg002.jpg004.jpg011.jpgShahriri.jpg010.jpg022.jpg019.jpg008.jpg029.jpg007.jpg031.jpg023.jpg020.jpg016.jpg012.jpg018.jpg035.jpg009.jpg034.jpg024.jpg030.jpg033.jpg005.jpg028.jpg021.jpg027.jpg

 

free site stat